Istuminen tappaa-otsikko on nähty jo useammassa lehdessä ja tv-ohjelmassa. On herätty keskustelemaan työpaikkojen työpisteiden ergonomiasta ja työntekijöiden hyvinvoinnista. Ei riitä muutama tyky-päivä silloin tällöin vaan jokapäiväinen työarki pitää olla miellyttävää ja hyvin suunnitelluilla ratkaisuilla ennaltaehkäistään mm. tukielinsairauksia.

Suunnitellussa on tärkeää huomioida…

Työtilan valaistus

Hyvä työtilan valaistus on riittävä, tasainen ja häikäisemätön. Valon lähde ei saa osua suoraan näkökenttään, valaisin ei saa heijastua näytöstä tai työtason pinnasta eikä katseen kohteen ja katselijan välillä saa olla heijastavia pintoja.

Tärkeää on huomioida myös työtilan koko, värit sekä seinien ja kattopintojen heijastusominaisuudet. Myös katseen kohde ja tehtävän työn vaatimukset vaikuttavat. Näkemiseen vaikuttavat myös katselijan yksilölliset ominaisuudet (kuten ikä, näkökyky, silmälasit ja vireystila). Valaistuksen tulee olla muunneltavissa työntekijän mukaan. Ikääntyneet työntekijät tarvitsevat huomattavasti enemmän valoa kuin nuoret. Näkötarkkuus on 60-vuotiailla keskimäärin puolet 20-vuotiaan näkötarkkuudesta. 60-vuotias tarvitsee 12-kertaisen valaistusvoimakkuuden saadakseen saman näkövaikutelman kuin 20-vuotias. Oikealla valaistuksella vältetään mm. niska- ja päänsärkyä.

Standardi SFS-EN 12464-1 (Sisävalaistusstandardi) määrittelee sisätyötilojen valaistusvaatimukset lähtien näkömukavuuden ja näkötehon tarpeista. Standardissa annetaan valaistusvoimakkuussuositukset eri sisätiloille, tehtäville tai toiminnoille. Standardissa on myös lukuisia yleisohjeita hyvän valaistuksen saavuttamiseksi.

Työtilan ergonomia

Työpisteen suunnittelussa kannattaa käyttää sellaisia ratkaisuja, jotka ovat työntekijän itsensä helposti ja nopeasti säädettävissä, esimerkiksi korkeussäädöt kalusteissa ja liikuteltavuus työvälineissä. Esim. työtuoleissa on tänä päivänä runsaasti valinnanvaraa, erilaisia malleja käyttäjästä, työstä ja tilasta riippuen. Sähkösäätöiset työpöydät ovat myös helppokäyttöisiä ja antavat mahdollisuuden myös seisten työskentelyyn. Työpisteen suunnitellussa pitää myös huomioida riittävät säilytyskalusteet ja esim. tulostimen sijainti. Langattoman tulostimen voi sijoittaa hieman kauemmas työpöydästä ja näin tulee noustua välillä työpisteeltä hakemaan tulosteita. Työympäristön suunnittelussa kannattaa hyödyntää työterveyshuollon asiantuntijoita tai esimerkiksi kaluste- ja laitetoimittajia. Lisäksi on tärkeää ottaa työntekijät mukaan työpisteiden kehittämiseen.

Näyttöpäätetyössä

  • sopiva työskentelyasento
  • kunnolliset työvälineet
  • riittävä laskutila
  • hyvä näkeminen
  •  häiriötön ympäristö ja
  • riittävä taukojen pitomahdollisuus

kuuluvat ergonomiseen työympäristöön.

Akustiikka

Toimistotilojen ja varsinkin avotoimistojen ongelmana on usein melu: puheäänet, muut äänet ja laitteet. Akustiikan tarkoituksena on luoda olosuhteet, joissa voi rauhassa keskittyä ja keskustella esim. puhelimessa. Tilan kiinteitä akustiikkaratkaisuja voidaan vielä parantaa kalusteiden ja tekstiilien avulla. Akustiikkalevyt ovat kehittyneet huimasti muutamassa vuodessa, tänä päivänä niiden toimittajia ja valinnanvaraa löytyy runsaasti. Miljoonia sävyjä, painettuja kuvia,tekstejä, logoja ym. Ne toimivat sekä akustoivina, mutta myös sisustuselementteinä.

Sisäilma

Myös sisäilma on tärkeä osa-alue miellyttävässä työympäristössä. Työhuoneen ilmatilan tulee olla vähintään kymmenen kuutiometriä kutakin työntekijää kohden. Tätä laskettaessa otetaan työhuoneen korkeudesta huomioon enintään kolme ja puoli metriä. Ilmanvaihdolla tarkoitetaan yleisesti huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista huoneen ilmaa vaihtamalla. Toimiva ilmanvaihto on hyvän sisäilman perusta.

Työympäristön suunnittelussa kannattaa hyödyntää alan asiantuntijoita kuten sisustus-/tilasuunnittelijoita, työterveyshuollon asiantuntijoita tai esimerkiksi kaluste- ja laitetoimittajia. Lisäksi kaikkein tärkeintä ottaa työntekijät mukaan työpisteiden kehittämiseen!

Tärkeää on myös huomioida yllämainitut asiat vaikka työpiste olisi kotikonttorissa – sekä nimenomaan varata työpisteelle oma huone, jos suinkin mahdollista tai ainakin rauhallinen tila.